טבלאות שכר

טבלאות שכר

טבלאות שכר של המועצה להשכלה גבוהה לסגל זוטר במכללות (עדכון אחרות מינואר 2014) טבלאות-שכר-במכללות-החל-מינואר-2014-סגל-אקדמי-זוטר-ומורים-מן-החוץ1