ביטוח חיים

ביטוח חיים לחברי הארגון

ביטוח חיים- על חשבוננו! ארגון הסגל האקדמי מבטח את חברי הארגון עד גיל 67 בביטוח חיים קבוצתי על חשבון הארגוןבכיסוי ביטוחי