אודות

רקע כללי

ארגון הסגל האקדמי במכללה האקדמית ספיר הנו ארגון עובדים המאגד בתוכו מרצים במינוי, מרצים מן החוץ ומתרגלים.
הארגון החל לפעול ביולי 2007 כאשר התקיימה האסיפה הראשונה של הארגון בה אושר התקנון ונערכו בחירות ראשונות לוועד.
הוועד הנבחר מרכז את פעילות הארגון ובו מכהנים מרצים על בסיס התנדבותי.
הארגון מוכרז כארגון עובדים יציג ורוב המרצים במכללה חברים בו.
הארגון חבר בארגון המרצים הארצי- מועצת ארגוני הסגל במכללות ובאקדמיות

מטרות הארגון

ארגון הסגל האקדמי פועל לפיתוחם האנושי והמקצועי של המרצים, ולקידום רווחתם. הוא פועל למען שימור ויצירת תנאי העסקה הוגנים, העצמת החברים בו וקידום מכללת ספיר כמוסד למחקר, לימוד והוראה אקדמית.
חברי הארגון מחויבים לפיתוחם של המכללה האקדמית ספיר, קריית החינוך שער הנגב ואזור שדרות בכלל. הארגון חותר למעורבות מרבית של חבריו הן בעניינים הקשורים למקום העבודה והן בקשרי עבודה ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים.
על מנת לעודד את מעורבות החברים פועל הארגון בצורה משתפת תוך שקיפות מרבית.

בעלי תפקידים

חברי ועד הארגון המכהן כיום:

ד"ר רוברט אלבין

יו"ר ארגון הסגל האקדמי

מרצה בכיר במחלקה ללימודים רב תחומיים

דודי נתן

מורה במכינות הקדם אקדמיות

שגיא מעין

מרצה במחלקה לתרבות, יצירה והפקה

ד"ר עמיחי מנוחין

מורה במחלקה ללוגיסטיקה

ד"ר אבנר דינור

מרצה במחלקה ללימודים רב תחומיים

יסמין זוהר

רכזת ארגון הסגל האקדמי