מרצים במינוי

מה המצב אצל המרצים במינוי?

ועד הסגל האקדמי פועל לקידום תנאי ההעסקה של המרצים במינוי במכללה ובארץ. במסגרת הפעילות הארצית, ארגון הסגל האקדמי של ספיר